Hopp til innhold

Bestillingsvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Norway’s best AS og andre som inngår avtale med Norway’s best AS i henhold til bestillingsbekreftelsen (gjesten). Avtalen kan gjelde boenhet, reise, kjøp av andre produkter eller tjenester eller en kombinasjon av disse.

Hvem er ansvarlig? 
Norway’s best AS, PB 42, N-5742 Flåm, organisasjonsnummer 982 897 424. Norway’s best AS er seg ansvarlig for alle transaksjoner som går gjennom nettsiden. Vår samarbeidspartner PayEX er ansvarlig for at kredittkortnumre og -koder håndteres på en sikkerhetsmessig måte i henhold til kravene som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Våre underleverandører.
Vi er ansvarlig for at våre underleverandører får betalt for det du har bestilt gjennom oss. Våre underleverandører er ansvarlige for sin del av programmet, herunder omfattende forsikringer, tillatelser, utstyr, bemanning og annet, og for å overholde de til enhver tid gjeldende lover og regler som får anvendelse for underleverandøren.

Avtalen 
Som selger står Norway’s best AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret for de oppgavene som skal gjennomføres av andre leverandører enn Norway’s best AS, står leverandørene selv ansvarlig for.

Som arrangør har Norway's best AS plikt til å sørge for følgende: 
Skriftlig bekreftelse på bestillingen sendes til gjesten, i tillegg til andre nødvendige dokumenter.

Norway’s best AS har kun ansvar for reisen som beskrevet. Skulle slike avtaler skje mellom tredjepart og kjøper, skal avtalen gjøres skriftlig. Alle kundedata oppbevares etter norsk lov og ingen personlige data vil bli solgt videre til en tredjepart.

Bindende reservasjon: 
En reservasjon er bindende så snart et bestillingsnummer er tildelt gjesten og betalingen er fullført. Det er gjestens ansvar å kontrollere at ankomst og avreisedato samt alt annet som er vesentlig for bestillingen, er korrekt.

Betaling: 
Gjesten skal betale 100 % av pakkekostnaden ved bestilling via www.norwaysbest.com. Gjesten skal ta med og vise bestillingsbekreftelsen ved ankomst. 3D Secure er aktivert for nettsiden. Merk at valuta konverteren som vises i booking prosessen, kun er veiledende for våre internasjonale kunder. All betaling vil skje i Norske kroner.

Reisendes egen 'reiseforsikring' vil gjelde hvis sykdom oppstår og bestillingen må kanselleres. 

Avbestilling:

Gjesten kan avbestille til Norway’s best AS. Norway’s best AS og pakkeleverandører aksepterer kun avbestillinger og endringer som gjøres av gjesten. Norway’s best AS plikter å sende bekreftelse på avbestilling/endring skriftlig.

Dersom avbestilling skjer før kanselleringsfristen, refunderes hele beløpet.

Dersom reservasjonen avbestilles/endres etter kanselleringsfristen, refunderes ikke beløpet. Endringer er ikke tillatt etter kanselleringsfristen

I tilfelle sykdom, tap av eller skade på reisegods, ulykke, erstatningsansvar og lignende, anbefaler vi alle våre kunder selv å sørge for gode forsikringsavtaler før reisen.

Avbestillingsfrist for våre forskjellige produkter:

  • Fjordsafari: 3 dager før avreise.
  • Flåmsbana: 24 timer før avgang
  • Fjordcruise: 48 timer før avgang
  • Arctic Train: 48 timer før avgang
  • Alle bussprodukter: 48 timer før avgang
  • Alle andre enkeltprodukter: 7 dager før avreise.
  • Pakker: Våre pakker består av flere produkter med ulike avbestillingsregler fra ulike leverandører. Pakker kanselleres i sin helhet. Refusjon er regulert av kanselleringsregelen for hvert enkelt produkt i pakken. Pakker kan ikke lenger endres når den første produktkanselleringsregelen gjelder.
  • Overnatting: Vi tilbyr et bredt utvalg av overnatting og hver leverandør oppgir sine gjeldende vilkår og betingelser under bestillingsprosessen.
  • Avbestilling må kanselleres i din bestillingskonto/My Page eller gjøres skriftlig på e-post til reservation@norwaysbest.com. Hvis du støter på tekniske problemer med din bestillingskonto, kan du også sende en e-post til reservation@norwaysbest.com eller ringe oss på tlf: +47 57 63 14 00

Forhåndskjøpte billetter gir deg rett til å reise på en bestemt tjeneste på et bestemt tidspunkt:
En billett kjøpt for en bestemt avgang gir deg ikke rett til å reise med en annen transportør / avreisedato / avgangstidspunkt enn den som er vist på billetten. Ubrukte billetter refunderes ikke. Det er passasjerens ansvar å være på rett holdeplass til rett tid (Generelt 15 minutter før avgangstiden gjelder for tog, båt og busser*) *Vennligst sjekk for hvert produkt da det kan være avvik.

Gjestens forpliktelser: 
For å kunne bestille / inngå avtale med Norway’s best AS om en reisepakke må gjesten ha fylt 18 år. Minst én person må ha fylt 18 år for å bo i enheten. Dersom det er tvil om aldersgrensen, må man kunne vise legitimasjon. Hvis aldersgrensekravet ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder reglene for avbestilling (hver enkelt leverandørs avbestillingsregler).

Gjesten plikter å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Gjesten står fullt ansvarlig for eventuelle skader som påføres. Norway’s best AS eller underleverandørene deres har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i gjestens selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt.

Husdyr på busser - På ruter der husdyr er tillatt. Det er eiers ansvar å sørge for at dyret er sikret i bånd eller bur og ikke er til sjenanse for de andre passasjerene. Bussjåføren har rett til å ekskludere både dyret og eieren dersom dyret er aggressivt eller forstyrrer andre passasjerer til enhver tid under reisen.

Vær oppmerksom på at The Fjords DA reserverer seg retten til å skifte på fartøyene i flåten med bakgrunn i værforhold, kapasitet og vedlikehold. Vær oppmerksom på at slike endringer kan skje på kort varsel. Andre fartøy har kanskje ikke den samme tilgjengeligheten for rullestolbrukere og andre med bevegelsesproblemer. Du kan få informasjon om fartøyene ved å ringe vårt kundesenter: (+47) 57 63 14 00

Vi gjør gjesten oppmerksom på at Norway’s best AS sine leverandører kan ha egne regler og forpliktelser, og kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med disse.

Videresalg av billetter til Flåmsbana er ikke tillatt, og kredittkortet som ble brukt til kjøpet, må medbringes på turen og være tilgjengelig for kontroll.

Hva hvis noe går galt? 
Eventuelle feil/mangler skal øyeblikkelig meldes til den ansvarlige parten på stedet, slik at saken kan rettes opp så raskt som mulig. Hvis du ikke har søkt om oppreisning i leieperioden, og dermed unnlatt å gi stedet mulighet til å rette opp eventuelle mangler, kan du i ettertid ikke kreve kompensasjon.

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom en leverandør og en gjest vedrørende kvalitet, feil eller mangler som måtte ha oppstått før eller under oppholdet, vil ikke Norway’s best AS som agent være part i en slik sak.

Force Majeure / forbehold
Norway’s best AS tår ikke ansvarlig for konsekvensene av dårlig vær, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll. Skulle det oppstå noen feil, har Norway’s best AS sin fulle rett til å kansellere bestillingen.