Hopp til innhold

Norway’s best AS og Norway's Best Group AS

Norway’s best AS (tidligere Flåm AS) eier, utvikler og driver norske kvalitetsreisemål og reiselivsprodukter i verdensklasse. Norway’s best har i over 20 år posisjonert Flåm, med Flåmsbana og Nærøyfjorden, til å bli et av Norges største turistreisemål. Fra 2020 har ski- og fjelldestinasjonen Myrkdalen også vært en del av selskapet. Myrkdalen, som er det største skisenteret på Vestlandet og med en tomtebank på 1800 enheter, har hatt en rivende utvikling siden 2000. Norway’s best AS har i dag aktivitet i Flåm, Aurland, Lærdal, Myrkdalen, Geiranger, Hjørundfjorden, Hardanger, Lofoten og Narvik.

Norway’s best AS er eid av Norway's Best Group AS. Norway's Best Group AS sammen med resten av Flåm klynga, hadde i 2019 en proformaomsetning på over NOK 1 mrd, mer enn 500 helårs- og deltidstilsatte og mer enn 1,7 millioner gjester.

Norway's Best Group AS eier Myrkdalen Fjellandsby 100 %, 50 % av Flåmsbana og 50 % av The Fjords. I tillegg eier og driver selskapet fire hoteller, 14 restauranter, to bakeri, tomtebank eiendomsutvikling med 1.800 enheter og 26.000 kvm næringsareal. All markedsføring, salg og tilrettelegging skjer gjennom det heleide datterselskapet Norway’s best AS.

Myrkdalen Fjellandsby er det største skisenteret på Vestlandet, og har vært i en rivende utvikling siden 2000 med en tomtebank på 1800 enheter.

I dag består skisenteret av ni heiser og over 20 løyper, et hotell, leiligheter, ni serveringssteder, sportsbutikk og skiutleie. Eiendomsselskapet utvikler og selger årlig 80-100 enheter.

Nedenfor vil du finne informasjon om eierskap, styret, ledergruppa, bærekraft, historie og økonomi. For en oversikt over nyheter kan du gå til pressesiden vår.

Eierskap

Norway's Best Group AS er eid av SIVA Eiendom Holding AS (36.5 %), Aurland Eige AS (30,8 %), Sogn Sparebank (9,7 %) og Schage Eiendom AS (23,0 %). Virksomheten er organisert som følger:

Ledergruppen

Styret

 

Historie

Norway's Best Group AS og det heleide datterselskapet Norway’s best AS (tidligere Flåm AS) har, sammen med alliansepartnere i deleide selskap, bidratt til å utvikle reisemål i verdensklasse.

Da virksomheten ble etablert i 1997, hadde pilene pekt nedover i lengre tid både for Flåmsbana og for reiselivet i regionen. Gjennom kundeorientering, et blikk for regionen sitt potensiale og betydelige investeringer er Flåmsbana nå posisjonert som en turistjernbane og Flåm som reisemål i det internasjonale reiselivsmarkedet. Utviklingen i Flåm er noe resten av reiselivs-Norge henter inspirasjon fra.

I 2019 var det langt over en million turister som besøkte Flåm, fra mer enn 170 forskjellige land. Samme år ble Flåm kåret til verdens sjuende mest populære cruisehavn, og nr. 1 i Skandinavia. Takket være Flåm-modellen legger cruisegjestene igjen store summer lokalt. Reiselivsomsetningen i Flåm har vokst fra 80 millioner kroner i 1998 og nærmer seg en milliard kroner i dag. Sju av de ti største selskapene i Aurland kommune er knyttet til reiseliv. Den store veksten Flåm har hatt i sysselsatte og tilflytting har bidratt til at folketallet i Aurland kommune vokser.

Myrkdalen Fjellandsby

Schage Eiendom var en av initiativtakerne til etableringen av Myrkdalen Fjellandsby AS på slutten av 1990-tallet og har siden da vært hovedeier. Siden den gang er det bygget cirka 600 fritidsboliger, hotell, butikker, fire restauranter, to stolheiser og seks skitrekk, som representerer totale investeringer på ca. NOK 3 milliarder. Myrkdalen omsetter for over NOK 250 millioner kroner årlig, derav mer enn halvparten fra eiendomsutvikling. Selskapet sysselsetter opp mot 200 personer og er største private arbeidsgiver i Voss herad.

I april 2020 slo Norway's Best Group AS og Myrkdalen Fjellandsby seg sammen. Det fusjonerte selskapet er en av Norges største reiselivsaktører, med en årlig omsetning på NOK 1 milliard kroner for alle tilknyttete selskap, 500 helårs- og deltidsansatte og mer enn 1,7 millioner gjester i året. Selskapet planlegger å vokse videre etter koronakrisen.

Sammenslåingen var en perfekt kombinasjon. Flåm er et av verdens mest populære reisemål, med Flåmsbana og vakre Nærøyfjorden som hovedattraksjoner. Flåm har flest besøkende i sommersesongen. Myrkdalen er en populær vinterdestinasjon, med en klar utviklingsstrategi innenfor det aktive helårssegmentet

Fremtiden

Vi bygger næringsliv i distriktene og ser et stort potensial i norsk reiselivsbransje, men også et stort behov for profesjonalisering og bærekraftig organisering. En satsing som inkluderer kvalitetsreisemål og -produkter over hele Norge er et naturlig neste skritt.

Økt internasjonal distribusjonskraft og tydeligere nasjonal posisjon vil gi økt trafikk til alle de utvalgte reisemålene. Norway’s best skal bli en sterk og ledende norsk merkevare i det internasjonale reiselivsmarkedet, kjent for sin sterke produktportefølje av spektakulære naturbaserte opplevelser. 

Åpenhetsloven

Her finner dere vår redegjørelse etter åpenhetsloven:

Bærekraft

Visjon nullutslipp

Klimautfordringene er globale og reiselivet som næring må også ta sitt ansvar for en bærekraftig utvikling. Kundene sine preferanser er i endring, der flere og flere reisende velger sine reisemål basert på klimamessige fotavtrykk.

Vår bærekraftstrategi er basert på FN sine bærekraftsmål. Selskapet gjennomgår alle virksomhetsområder og utarbeider handlingsplaner for disse som bygger opp under strategien om å utvikle nullutslipps-reisemål.

Hittil kjennetegnes vårt klimagunstige fotavtrykk av:

  • Fornybar energi på Flåmsbana og Arctic Train
  • 3 El-båter for fjordsightseeing med tilstøtende infrastruktur
  • Powerdock – flytebrygge med batteripakke og mottak av kloakk/gråvann
  • 40 ladeuttak på parkeringsplass Fretheim Hotell
  • Fretheim Hotel og Myrkdalen Hotel er miljøsertifisert
  • Arbeider med bussoperatør for elbusser
  • Samarbeid med Aurland Hamn for etablering av strøm til cruiseskip

Innovasjon: Future of The Fjords

- Verdens første elektriske karbonskrog fartøy

Innovasjon

Powerdock - flytende brygge med batteripakke og mottak av kloakk/gråvann - ferdig juni 2018

 

Samarbeidspartnere

Norway’s best AS samarbeider med ulike aktører i sitt bærekraftsarbeid. Lokalt er Aurland kommune, Aurland Hamnevesen og Visit Sognefjord viktige samarbeidsparter. I tillegg har selskapet inngått avtale med viktige nasjonale aktører. De mest sentrale er:

DNV GL - Samarbeidspartner knyttet til implementering av kvalitetssystem for å følge opp og måle bærekraftarbeidet vårt.

Bellona - Samarbeidspartner i utvikling av selskapet sin bærekraftstrategi. Viktig medspiller i dialogen med fagmiljø og politikere med tanke på bærekraftig utvikling, særlig knyttet til cruise. Bellona har også en sentral rolle i vårt initiativ mot havnevesen, cruiserederier, kommune og lokalt næringsliv for å skape en felles bærekraftig utvikling.

Cruise

Norway’s best AS samarbeider tett med Aurland Hamnevesen for å se på konsekvenser og tiltak, samt arbeide for en miljøvennlig cruise-politikk i Flåm.