Hopp til innhold

UNESCO Verdensarv

Få steder i verden byr på et så storslått landskap som de vestnorske fjordene. Som et av to vestnorske fjordområder ble den vakre Nærøyfjorden i 2005 registrert på UNESCO sin verdensarvliste. Den unike fjordarmen er 17 kilometer lang og kun 250 meter bred på det smaleste.

Fjellmassivene rundt fjorden stiger stupbratt opp til 1800 meters høyde, med stadige brusende fossefall nedover fjellsidene. Flere steder langs fjorden kan man se små gårder uten veisamband, som en arv fra den tiden da fjorden var den viktigste trafikkåren i området.

Nærøyfjorden er en arm av den kjente Sognefjorden, og her kan man dra på båtcruise fra Flåm og Gudvangen (innerst i Nærøyfjorden) hver dag hele året rundt.

Verdsarvstatus blir gitt til områder som blir regnet for å ha særdeles flott natur eller kulturell verdi. UNESCO (De forente nasjoner sin organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) er ansvarlig for verdensarvlista, som har som formål å verne om verdens natur- og kulturarv.

 Etter oppføring på verdensarvlisten er området sikret særlig ivaretagelse og vern, både nå og i alle kommende generasjoner.